Услуги

  • Цялостна подготовка и издаване на книги – редактиране, коректури, страниране, дизайн
  • Частична подготовка за издаване – само някои от изброените услуги
  • Дизайн и предпечатна подготовка на рекламни материали – каталози, менюта, флаери

Цените и параметрите на поръчките се договарят по телефон или имейл.