За издателството

От 2010 до 2023 година издателството пусна на пазара няколко книги. Всички те се оказаха твърде успешни за условията на българското книгоиздаване. Стараем се по качество на книжното тяло да не отстъпваме на най-големите в бранша.

А по качество на книжната душа да бъдем неповторими.

За информация и въпроси: publishing@diva2007.net