Аристотел, “Метафизика”

С Аристотел и то точно в „Метафизика“ се явява един възглед за предназначението и съвършенството на човека, който преди това не е съществувал в Европа и близкия Изток, а може би и никъде – това е чистият интелектуализъм. Това е предположението, че човек може да постигне духовно съвършенство – „софия“, повече чрез мислене, отколкото чрез която и да било друга дейност. В „Метафизика“, макар и събрана дълго след смъртта на Аристотел, проучването на битието чрез изказани с думи понятия се представя като най-висша човешка дейност и смисъл на живота. Книгата показва важността на ума като способност да се работи с понятия; и ако ние се съгласим, че умът служи главно за това, ще имаме основание да я наричаме „най-умната книга в цялата история”.

Преводач Николай Гочев
Брой страници 297
Година на издаване 2017
Език български
Тегло 416 грама
Размери 13×20
ISBN 9786199031483
Цена: 25 лв


Налични в отделно издание от 352 страници вече са и книги IV – IX

Превод, предговор, коментар и индекс – Николай Гочев

Редакция, библиография – Иван П. Петров
Редакция, послеслов – Димка Гочева

Предпечат – Елена Лазова

Цена: 25 лв